Odlazni kontakti

 Podrazumijeva kontaktiranje korisnika putem telefona prema zahtjevima naših klijenata sa ciljem:
  • telemarketinga, nazivanje kupaca i ponuda proizvoda i usluga klijenta,
  • nadopunjavanje i ažuriranje postojećih ili stvaranje novih baza podataka,
  • istraživanje tržišta anketiranjem odabranog uzorka kupaca/korisnika u kratkom roku,
  • otvaranje prodajnih kanala,
  • pozivi koji slijede slanje pisanih materijala,
  • potvrda prisustva prethodno pozvanih sudionika skupovima i priredbama organiziranih od strane klijenta,
  • prikupljanje donacija za dobrotvorne udruge,
  • briga o korisniku (zahvale, provjera zadovoljstva uslugom i proizvodima, promotivne akcije).