Priprema usluge

Ovdje vam ukratko želimo opisati naš proces uspostave usluge. Kada kažemo klijent mislimo na pravnu osobu koja ugovara otvaranje usluge sa nama, a kada kažemo korisnik mislimo na fizičku ili pravnu osobu koju kontaktiramo (ili koja kontaktira  nas) vezano uz usluge koje pružamo za naše klijente. Stoga, ako razmišljate da postanete naš klijent, upoznajte se sa našim načinom rada.

Definiranje klijenta u sustavu (Set-up fee)

Definiranje klijenta u sustavu podrazumijeva:
  • aktivaciju aplikacije za praćenje svih kontakata putem dolaznih i odlaznih poziva po kategorijama,
  • rezervaciju broja za usluge klijenta,
  • kreiranje i izrada potrebnih IVR struktura s izbornicima,
  • snimanje govornih poruka uz uporabu korporacijskog ženskog glasa,
  • kreiranje baza podataka za statistiku poziva.

Definiranje scenarija

Ovdje se utvrđuje proces rada za klijenta ovisno o vrsti tražene usluge.  Definira se razgovornik, način pristupa korisniku te vrste informacija koje se prikupljaju kroz razgovor sa korisnikom.

Obuka agenata (operatera)

Obuka agenata dijeli se na dva segmenta.

U prvom segmentu obuka se odnosi na opće komunikacijske vještine i znanja potrebnih agentu za efikasnu komunikaciju sa različitim kategorijama korisnika. Svi naši agenti prolaze kroz osnovnu obuku poznavanja vještina komunikacije s ljudima već kada se zaposle u našem kontakt centru. Međutim, za neke kategorije korisnike i  ovisno o specifičnostima pojedine usluge, možemo oblikovati pristup i nastup agenata za potrebe efikasnog pružanja usluge prema potrebi klijenta.
U drugom segmentu obuka obuhvaća proizvode i usluge koji su predmet komunikacije, a uključuje  i suradnju s klijentom od kojeg se očekuje da definira opseg i sadržaj materijala u pisanom obliku. Ako je potrebno agenti prolaze kroz dodatne treninge potrebne za razumijevanje materijala i pružanje usluge.

Priprema aplikativne infrastrukture

Ovdje se prije svega misli na povezivanje na pomoćne aplikacije, koje klijent osigurava, potrebne za pružanje usluge ako karakter usluge to zahtjeva. Primjeri su CRM i razne web aplikacije koje služe za internu komunikaciju klijenata i agenta ili pristup korisničkim i drugim podacima koji mogu biti potrebni za efikasno pružanje usluge. Uz korištenje već postojećih aplikacija postoji mogućnost i razvoj specifičnih aplikacija niske složenosti za prikupljanje i analizu traženih podataka. Ukratko ove aplikacije, uz pisane materijale, čine osnovni alat agentima za pružanje usluge.