Dolazni kontakti

Prihvaćanje i obrada dolaznih kontakata, prije svega telefonskih poziva te email, fax i SMS/MMS poruka sa ciljem:
  • pružanja i prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama klijenta (korisnički telefon, 01 ili 0800),
  • pružanje servis-informacija korisnicima te pružanje pomoći korisnicima pri korištenju klijentovih proizvoda i usluga (help desk),
  • podrška marketinškim akcijama i nagradnim igrama,
  • prikupljanje narudžbi, podrška prodajnim akcijama,
  • prijave za kviz i glasovanja,
  • preuzimanje poziva tijekom preopterećenosti u radno vrijeme ili izvan radnog vremena,
  • rezervacija kapaciteta klijenta (hotelski, konferencijski...),
  • virtualna sekretarica/asistent,
  • primanje fax i e-mail poruka te prosljeđivanje prema prije programu usluge.